La importància de l’ortografia

Aquest migdia quan he obert la bústia m’he trobat amb aquest anunci:

ortografia

No és la primera vegada que trobo errors ortogràfics a anuncis, cartells publicitaris, butlletins informatius i la veritat és que no m’agrada gens. És tan fàcil com utilitzar el corrector del processador de textos. Pot donar-se el cas que no el tinguem instal·lat, llavors l’altra opció és buscar al diccionari les paraules amb les que tenim dubtes. Que no tenim ganes de buscar al diccionari? Una altra opció és consultar amb algú que coneguem i que sapiguem que acostuma a tenir bona ortografia.

I per què aquesta dèria amb l’ortografia? Per un motiu força lògic i de sentit comú: per entendre’ns. En la nostra llengua hi ha moltes paraules que, segons com s’escriguin (amb accent o sense accent, amb l’accent obert o amb l’accent tancat, amb una a o amb una e) es refereixen a conceptes completament diferents i si no sabem quina és la paraula correcta per referir-nos al concepte que nosaltres necessitem la persona que després llegirà el nostre text tindrá més dificultats per entendre’l.

No és el mateix dir: després que dir desprèsEl primer significa “més tard” i el segon significa “desenganxat”. És clar… si en un text trobem:

“Primer soparem i desprès llegirem una mica”

seria com dir

“Primer soparem i desenganxat llegirem una mica”.

No té sentit. Amb l’afegit que la pronunciació canvia!

Tornant a les faltes de la fotografia. Personalment considero importants aquests quatre errors donat que el primer comporta en una diferenciació de la pronúncia i el segon m’ha provocat, de cop, una confusió de llengua: no sabia si estava escrit en català o en castellà. Els últims simplement em fan mal als ulls. Si volem conservar la nostra llengua i amb correcció hem de donar-li molta importància a la correcció ortogràfica.

L’any passat vaig poder assistir a unes Jornades sobre Les dificultats de la lectoescriptura organitzades per PrisMa i em va agradar, especialment la ponència d’en Daniel Gabarró. En Daniel presentava uns quaderns d’0rtografia ben diferents als quaderns de tota la vida. No hi ha exercicis repetitius sobre la S-SS-C-Ç ni dictats amb al·literacions de ges i jotes. Són uns quaderns que serveixen d’entrenament de la memòria visual ja que estan pensats sota la premisa que diu que aquell qui té bona ortografia és perquè VEU LES PARAULES A LA SEVA MENT. Un altre tret interessant del mètode d’en Daniel és que es tracta de personalitzar el treball de l’ortografia a les faltes més freqüents de cadascú. La veritat és que em van semblar, totes dues, bones idees i des que vaig saber d’ell aplico pinzellades d’aquesta manera de treballar l’ortografia amb els meus alumnes. Amb ells els resulta més pràctic i menys avorrit!

Tot i amb això  considero que no s’han de menysprear els quadernets “de tota la vida” amb exercicis més mecànics. Jo els continuo fent servir ja que, al cap i a la fi també així es practica la memòria visual.

Bé. No pensaba que un anunci d’uns pollastres a l’ast poguéssin donar tant de si. Gràcies per llegir!

Fins la propera!

 

***

No es la primera vez que encuentro errores ortográficos en anuncios, carteles publicitarios, boletines informativos y la verdad es que no me gusta nada. Es tan fácil como utilizar el corrector del procesador de textos. Puede darse el caso de que no lo tengamos instalado, entonces la otra opción es buscar en el diccionario las palabras con las que tenemos dudas. ¿Que no tenemos ganas de buscar en el diccionario? Otra opción es consultar con alguien que conozcamos y sepamos que suele tener buena ortografía.

Y por qué esta manía con la ortografía? Por un motivo bastante lógico y de sentido común: para entendernos. En nuestra lengua hay muchas palabras que, según cómo se escriban (con acento o sin acento, con el acento abierto o con el acento cerrado (en el caso del catalán), con una a o con una e) se refieren a conceptos completamente diferentes y si no sabemos cuál es la palabra correcta para referirnos al concepto que nosotros necesitamos la persona que luego leerá nuestro texto tendrá más dificultades para entenderlo.

No es lo mismo decir: Si que decir Sí. El primero es un si condicional y el segundo es un sí afirmativo. Cuando estamos leyendo un texto y nos encontramos cualquiera de los dos mal escrito nos costará encontrarle el sentido a la frase.

Volviendo a las faltas de la fotografía. Personalmente considero importantes estos cuatro errores dado que el primero conlleva en una diferenciación de la pronunciación y el segundo me ha provocado, de golpe, una confusión de lengua: no sabía si estaba escrito en catalán o en castellano*. Con los últimos simplemente me duelen los ojos. Si queremos conservar nuestra lengua y con corrección debemos darle mucha importancia a la corrección ortográfica.

El año pasado pude asistir a unas Jornadas sobre Las dificultades de la lectoescritura organizadas por PrisMa y me gustó, especialmente la ponencia de Daniel Gabarró. Daniel presentaba unos cuadernos de 0rtografia muy diferentes a los cuadernos de toda la vida. No hay ejercicios repetitivos sobre la S-SS-C-Ç ni dictados con aliteraciones de ges y jotas. Son unos cuadernos que sirven de entrenamiento de la memoria visual ya que están pensados ​​bajo la premisa que dice que el que tiene buena ortografía es porque VE LAS PALABRAS EN SU MENTE. Otro rasgo interesante del método de Daniel es que se trata de personalizar el trabajo de la ortografía a las faltas más frecuentes de cada uno. La verdad es que me parecieron, ambas, buenas ideas y desde que supe de él aplico pinceladas de esta manera de trabajar la ortografía con mis alumnos. Con ellos les resulta más práctico y menos aburrido!

Sin embargo considero que no se deben despreciar los cuadernillos “de toda la vida” con ejercicios más mecánicos. Yo los sigo usando ya que, al fin y al cabo también así se practica la memoria visual.

Bien. No pensaba que un anuncio de unos pollos asados pudieran dar tanto de sí. Gracias por leer!

Hasta la próxima!

 

*En catalán los plurales terminan en -es

Comenta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s